Tuesday, April 20, 2010

Sæt strøm til processerne - fra arbejdsgang analyse over BPMN til digitale arbejdsgange

Exformatics har i foråret 2010 sammen med Kommunernes Landsforening arbejdet med at digitalisere arbejdsgange. Med udgangspunkt i en arbejdsganganalyse og efterfølgende modellering i BPMN er arbejdsgangen placeret i KL's arbejdsgangbank.

Exformatics har på baggrund af fremsendt BPMN diagram (i XPDL) mappet dette til vores arbejdsgang motor (Exformatics Process) således at arbejdsgangen efterfølgende er faciliteret digitalt.

Læs om projektet på KL's hjemmeside.

Exformatics detaljerede besvarelse af KL's opgave kan findes på dette link.