Tuesday, February 07, 2012

Befriende med e-mailfri januar

Anders Elbak fra IDC Nordic skriver at email er bedre da det gemmes til forskel fra chat. Jeg vil faktisk mene at det forholder sig omvendt. I vores løsning anvendes en aktivitetsstrøm som gemmes og dermed automatisk er arkiveret på relevante forretningsobjekter.