Monday, November 30, 2009

Panel for dokumentoplysninger kunne ikke indlæses

When opening an Excel dokument based on a standard Excel XLT template stored in SharePoint I get the error outlined below. Ideas appreciated.

An English example can be found in this blog. The error Outlined is:
The form contains schema validation errors.Content for element '{http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/propertiesRoot}properties' is incomplete according to the DTD/Schema.


Expecting: {http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/properties}properties.

How can this happen?

The schema is outlined at MSDN.

Errors have been reported by many here and here.

Friday, November 27, 2009

SharePoint 2010 wiki's

Using Wiki's in SharePoint 2007 can be done, but it is a first version type of product. Luckily Microsoft has announced better wiki support in SharePoint 2010 with Managed Keywords which can be used to create tag clouds and home pages can be edites as wiki's - a huge step forward for WYSIWIG editing. I found this blog interesting.

Thursday, November 26, 2009

Få forretningen til at håndtere arbejdsprocesserne

En af de centrale udfordringen at sætte strøm til arbejdsprocesser er at få forretningsbrugerne til at formulere processen og efterfølgende få denne designet og implementeret af IT folk. Der tales forskellige sprog og der er langt fra tanke til handling.

Tænk hvis det var muligt at forretningsbrugeren på en og samme tid udtrykker arbejdsgangene og dermed samtidig designer og implementerer processen i et IT system. Dermed vill man sikre at forretningsbrugeren kunne tage ansvaret for arbejdsgangene da de ikke som udgangspunkt skal have IT folk involveret i processen.

Exformatics taler på ITU seminar mandag den 7. december 2009 om udfordringerne ved at realisere en sådan tankegang.