Thursday, November 26, 2009

Få forretningen til at håndtere arbejdsprocesserne

En af de centrale udfordringen at sætte strøm til arbejdsprocesser er at få forretningsbrugerne til at formulere processen og efterfølgende få denne designet og implementeret af IT folk. Der tales forskellige sprog og der er langt fra tanke til handling.

Tænk hvis det var muligt at forretningsbrugeren på en og samme tid udtrykker arbejdsgangene og dermed samtidig designer og implementerer processen i et IT system. Dermed vill man sikre at forretningsbrugeren kunne tage ansvaret for arbejdsgangene da de ikke som udgangspunkt skal have IT folk involveret i processen.

Exformatics taler på ITU seminar mandag den 7. december 2009 om udfordringerne ved at realisere en sådan tankegang.

1 comment:

Anonymous said...

Ja, formentlig sa det er