Friday, April 13, 2012

Tuesday, April 10, 2012

Her er fordelene ved at skrotte e-mailen

Læs Jacob Wittorff's artikel om status for #NoEmail hos Exformatics her eller her..

Kan desuden læses på Ekstra Bladet's hjemmeside ekstrabladet.dk.

Det drejer sig om at arbejde smartere og anvende nye teknologier for at løse de samarbejdsudfordringer alle virksomheder slås med.

Læs mere i den kommende uge på exformatics.com hvor vi i forbindelse med Arbejd Smartere ugen vil sætte fokus på vores tanker herom. Det drejer sig om at sætte strøm til arbejdsgangene i virksomhederne således at tingene flyder af sig selv, så medarbejderen 40 cm fra skærmen hjælpes til at gennemføre sit arbejde. Når der sættes strøm til processerne mindskes behovet for emails, og ved at anvende sociale medier i arbejdsgangene forventer vi at emails helt kan undgås internt.